FADDER

Å være fadder er en viktig oppgave! Som fadder har du ansvar for din egen faddergruppe og å integrere de nye studentene i studentmiljøet på BI, samt å sørge for at de føler seg inkludert under fadderukene. I år som i fjor vil det være en “Fadderleder” på hver faddergruppe. Denne personen vil ha hovedansvaret for faddergruppen, ha ansvar for kontakt og informasjonsdeling med fadderbarna, og ha løpende kontakt med Fadderullanstyret. Vi ønsker motiverte mennesker som vil bidra til å skape en inkluderende og engasjerende fadderuke!